Over Nestinvest

Onze visie

Wonen is een onmisbare basisbehoefte voor een kwaliteitsvol leven. Maar voor jongeren die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg is een woning vinden een hele uitdaging. Ze worden geconfronteerd met heel wat drempels, hun gevoel van eigenwaarde staat meestal op een laag pitje en ze komen vaak terecht op lange wachtlijsten van de overbevraagde sociale huisvestingsmarkt. De private huurmarkt is dan weer te duur.

Een veilige woning is een hefboom die tal van mogelijkheden en kansen creëert, waartoe deze jongeren vaak nooit eerder toegang hebben gehad. Nestinvest biedt betaalbare en comfortabele huurmogelijkheden aan, in combinatie met begeleiding op maat, om elke jongere een rechtvaardige startkans te geven.

Ons inclusief aanbod is gespreid over de verschillende wijken van de stad, met oog voor inbedding in bestaande sociale structuren. Een stabiele woonplek waar jongeren zichzelf kunnen zijn, helpt hen in contact te treden met hun straat, buurt en stad. Die zekerheid geeft hen een duwtje in de rug om te studeren of werken. 

Bovendien creëert een eigen stekje de mentale ruimte om extra engagement aan te gaan. Deze jongeren voelen zich gesteund om het heft in eigen handen te nemen en te evolueren tot bewuste burgers die actief deelnemen aan de samenleving.

Wat betekent dat concreet?

✔ Nestinvest wil minstens 50 jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar die uitstromen uit de jeugdzorg aan een woonplek helpen in de regio Gent.
✔ Nestinvest werkt samen met een lokaal netwerk van Gentse actoren in de jeugdzorg.
✔ Ondersteunen we jongeren in een CBAW-module.
✔ Om woningen en studio's aan te passen en in te richten volgens de Vlaamse Codex Wonen werken we samen met lokale actoren zoals Het Pandschap, Rots en vzw Atelier Compaan.
✔ Nestinvest is het centraal contactpunt voor eigenaars van wooneenheden die via ons verhuurd worden. We sturen een klusjesdienst aan ter ondersteuning van eigenaars en jongeren die alleen wonen (kleine herstellingen, schilderwerken, inrichting van ruimtes …).
✔ We zetten een expertisecentrum op rond woonrecht voor kwetsbare jongvolwassenen en ondersteunen lokale voorzieningen evenals elke organisatie die een gelijkaardig initiatief op poten wenst te zetten.

NestInvest - Juridisch

Het project NestInvest bestaat uit een dubbele juridische structuur. 

Nest Impact Invest BV haalt kapitaal op waarmee ze investeert in geschikt vastgoed. 

Nest Woonrecht VZW zorgt voor de verhuring van dat vastgoed en is ook de intermediair met eigenaars die rechtstreeks aan de jongvolwassenen verhuren.

Met de steun van

Informatie

Nest Impact Invest BV
Lange Violettestraat 247
9000 Gent
BE0780547320

Nest Woonrecht VZW
Lange Violettestraat 247
9000 Gent
BE0780547221

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte?