avatar

Nestinvest investeert in de aankoop van een strook ‘verloren’ grond die momenteel toebehoort deels aan de Stad Gent en deels aan vzw Stappen. NestInvest gaat op deze strook grond, die ingebed ligt tussen woonhuizen, een woonproject realiseren met 2 woonentiteiten voor jonge moeders. Zo kunnen extra jongeren zelfstandig en veilig wonen in een betaalbare woning. Het geeft hen waardigheid en vertrouwen, ze maken deel uit van een buurt en het bijhorende gemeenschapsleven. Dit biedt hen mogelijkheid om zich te focussen op een opleiding, werk zoeken en werk maken van de uitbouw van hun leven. Er is ademruimte voor  mentaal welbevinden, voor rust in het hoofd. We doen dit project in samenwerking met Labland VZW 

Leave a Comment